martes, 30 de xuño de 2015

XUÑO: Libros de texto para o próximo curso

Para o próximo curso 2015/16, a listaxe de libros de texto é a seguinte:

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2015/2016
Código de centro:  27000629
Denominación do centro:  CEIP SAN XOAN
Enderezo:  R/ Castelo s/nº
Concello:  Becerreá
Provincia:  Lugo
Correo electrónico: ceip.sanxoan@edu.xunta.es
Teléfono:  982  36 04 06
Fax: 982 36 04 06

Curso e etapa
Área
Materia Ámbito
Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edic.

INFANTIL

INGLÉS

ESPIRAL MÁXICA ED. VICENS VIVES. 1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTREJUNGLE FUN 1- PRE- PRIMARY

978-84-316-9628-3
978-84-316-9629-0
978-84-316-9630-6


978-84-668-1292-4
GALEG

INFANTIL

MATEMÁTICAS

ESCRITURA

INGLÉS

ESPIRAL MÁXICA ED. VICENS VIVES. 1º TRIMESTRE
2º TRIMESTRE
3º TRIMESTRE

ESPIRAL DE COLORES ED. VICENS VIVES

CADERNO LETRILANDIA Nº 1( pauta Montessori) ED. EDELVIVES


JUNGLE FUN 2- PRE- PRIMARY
978-84-316-9631-3
978-84-316-9632-0
978-84-316-9633-7

978-84-682-1340-8


978-84-263-7139-3

978-84-668-1302-0
GALEG
INGLÉSINFANTILINGLÉS


Non precisa método editorial.

JUNGLE FUN 3- PRE- PRIMARY

978-84-6681306-8

INGLÉSPRIMA
LENGUA
1PRI LENGUA EN MARCHA Mochila Ligera. Saber Hacer. Santillana. 2014
978-84-680-2016-7
CASTEL

LINGUA
1PRI LINGUA. Mochila Lixeira. Saber Facer. Obradoiro Santillana 2015
978-84-9972-542-0
GALEG

MATEMÁTICAS
1PRI MATEMÁTICAS. Mochila Ligera. Saber Hacer. Santillana  2014
978-84-680-2017-4
CASTEL

C. SOCIAIS.
1PRI CIENCIAS SOCIAIS. Saber Facer. Obradoiro Santillana. 2014
978-84-9972-237-5
GALEG

C. NATURAIS
1PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer . Obradoiro Santillana . 2014
978-84-9972-235-1
GALEG

LECTURAS
1PRI LECTURAS HISTORIAS DE PAPEL. Santillana 2015
978-84-680-8744-3
CASTEL

RELIGIÓN
1PRI RELIGIÓN.  Serie Manantial.Santillana 2015
978-84-680-3262-7
CASTEL

INGLÉS
WONDER1 Student´s pack. Susan H. Kateherine Scott. 2014
WONDER 1 Activity pack 2014
978-84-668-1718-9
978-84-668-1234-4
INGLÉSPRIMA
LENGUA
2PRI LENGUA EN MARCHA Mochila Ligera. Saber Hacer. Snatillana. 2014
978-84-680-2546-9
CASTEL

LINGUA
2PRI LINGUA. Mochila Lixeira. Saber Facer. Obradoiro Santillana 2015
978-84-9972-239-9
GALEG

MATEMÁTICAS
2PRI MATEMÁTICAS. Mochila Ligera. Saber Hacer. Santillana  2014
978-84-680-2547-6
CASTEL

C. NATURAIS.
2PRI CIENCIAS DA NATUREZA Saber Facer . Obradoiro Santillana . 2015
978-84-9972-245-0
GALEG

C. SOCIAIS
2PRI CIENCIAS SOCIAIS. Saber Facer. Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-703-5
GALEG

LECTURAS
2PRI LECTURAS HISTORIAS DE PAPEL. Santillana 2015
978-84-680-2556-8
CASTEL

RELIGIÓN
2PRI RELIGIÓN.  Serie Manantial.Santillana 2015
978-84-680-2954-2
CASTEL

INGLÉS
I WONDER 2 Student´s pack. Susan H. Kateherine Scott. 2014
WONDER 2 Activity pack 2014
978-84-668-1809-4
978-84-668-1808-7
INGLÉS

PRIMA
LENGUA
3 PRI. LENGUA CASTELLANA. SABER HACER . Santillana. 2014
978-84-680-1196-7
CASTEL

LINGUA
. 3 PRI LINGUA.. SABER FACER. Obradoiro Santillana, 2014
978-84-9972-249-8
GALEG

MATEMÁTICAS
3 PRI MATEMATICAS CAST. SABER HACER. Santillana  . 2014
978-84-680-1286-5
CASTEL

C. SOCIAIS
CIENCIAS SOCIAIS SABER FACER  .Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-474-4
GALEG

C. NATURAIS
CIENCIAS DA NATUREZA SABER FACER.Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-459-1
GALEG

RELIGIÓN
3 PRI RELIXIÓN. Serie Manantial. Santillana 2015
978-84-680-3265-8
CASTEL

INGLÉS
BEEP3- STUDENT´BOOK PACK. RICHMOND. PRIMARY.
BEEP 3 ACTIVITY BOOOK PACK
978-84-668-1010-4
978-84-668-1011-1
INGLÉSPRIMA
LENGUA
4PRI LENGUA Saber Hacer. Santillana. 2015
978-84-680-2956-6
CASTEL

LINGUA
4PRI LINGUA. Saber Facer. 2015
978-84-9972-616-8
GALEG

MATEMÁTICAS
4PRI MATEMÁTICAS Saber Hacer. Santillana. 2015
978-84-830-5609-7
CASTEL.

CC. NATURAIS
4PRI CIENCIAS NATURAIS. Saber Facer. Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-600-7
GALEG.

CC. SOCIAIS
4PRI CIENCIAS SOCIAIS. Saber facer. Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-714-1
GALEG.

RELIGIÓN
4PRI RELIGIÓN.  Serie Manantial.Santillana 2015
978-84-680-2067-9
CASTEL.

INGLÉS
WONDER 4 Student´s pack. Susan H. Kateherine Scott. 2014
WONDER 4 Activity pack 2014
978-84-668-1797-4
978-84-668-2016-5
INGLÉS5º PRIMA
LENGUA
5 PRI LENGUA CASTELLANA SABER HACER.. Santillana. 2014
978-84-680-1057-1
CASTEL

LINGUA
5 PRI LINGUA SABER FACER.. Obradoiro Santillana, 2014
978-84-9972-216-0
GALEG

MATEMÁTICAS
5 PRI MATEMATICAS SABER HACER. Santillana, 2014
978-84-680-1066-3
CASTEL

C. SOCIAIS
5 PRI CIENCIAS SOCIAIS SABER FACER.. Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-933-6
GALEG

C. NATURAIS
5 PRI CIENCIAS NATURAIS SABER FACER. Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-742-4
GALEG

RELIGIÓN
5 PRI RELIGIÓN.Serie Manantial Santillana, 2015
978-84-680-3266-5
CASTEL

INGLÉS
BEEP 5. STUDENT´S BOOK PACK.  RICHMOND. 2012
BEEP 5 ACTIVITY BOOK PACK.  RICHMOND
978-84-668-0278-9
978-84-668-0858-3
INGLÉS6º PRIMA
LENGUA
6 PRI LENG.CASTELLANA SABER HACER. Santillana 2015
978-84-680-3171-2
CASTEL

LINGUA
6 PRI LINGUA GALEGA. SABER FACER. Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-497-3
GALEG

MATEMÁTICAS
6 PRI MATEMÁTICAS. SABER HACER Santillana. 2015
978-84-680-3033-3
CASTEL

CIEN. SOCIAIS
6 PRI CIENCIAS SOCIAIS. SABER FACER Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-440-9
GALEG

CIEN.NATURAI
6 PRI CIENCIAS NATURAIS. SABER FACER Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-587-1
GALEG

RELIGIÓN
6 PRI RELIGIÓN. Serie Manantial. Santillana 2015
978-84-680-2493-6
CASTEL

INGLÉS
WONDER 6 Student´s pack. Susan H. Kateherine Scott. 2014
WONDER 1 Activity pack 2014
978-84-668-1799-8
978-84-668-2018-9
INGLÉS