FAMILIAS


AVISO IMPORTANTE

A partires do vindeiro trimestre todos os avisos, notificacións e novas publicacións comunicaranse na seguinte ligazón

 https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipsanxoan/


❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊❊


✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

En colaboración coa Asociación As Candelas os nosos alumnos deseñan os carteis de Papá Noel e da Cabalgata dos Reis Magos
⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄⛄

Desde a ANPA:

Posibilidade de viaxar a Vigo o domingo 8 de Decembro!!!

 Coñecer a cidade!!!

 Ver os decorados e a iuminación do Nadal!!!

Este é o programa:
Serán festivos locais para o CEIP SAN XOÁN e o IES DE BECERREÁ o 3 de febreiro e o 20 de marzo.

Non serán lectivos os días:
-  3 de febreiro
- 20 de marzo⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾⟾

REUNIÓNS DE PAIS
         Ed. Infantil: 7 de outubro ás 15:30
3ºe 4º de Primaria: 14 de outubro ás 15:30
1º e 2º de Primaria: 21 de outubro ás 15:30
5º e 6º de Primaria: 28 de outubro ás 15:30

⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀⇀

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2019-2020→→→→→→→


REUNIÓN DE PAIS DE NOVA INCORPORACIÓN
 (curso 2019-2020) 

O día 26 de xuño ás 11:00 haberá unha reunión para as familias de alumnos que empezan 4º de infantil no curso  2019-2020.
Completaremos a solicitude de matrícula e todo o que se precise para o curso próximo.
É importante traer a declaración da renda do 2018 para os casos que vaian utilizar comedor.

Un saúdo.
A dirección do centro.

⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹⇹

 SOLICITUDE DE COMEDOR ESCOLAR PARA O CURSO 2019-2020


Renda neta IRPF 2018
Casiñas:  435+460-595=

→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→

XV  XORNADA DE NAIS E PAIS, EDUCAR EN IGUALDADE: COEDUCACIÓN E PREVENCIÓN DA VIOLENCIA DE XÉNERO DESDE AS FAMILIAS 

Para as nais e pais e as súas fillas e fillos que  terán lugar o 1 DE XUÑO | 10:00 h - 13:30 h, Delegación Territorial da Xunta de Galicia (Ronda da Muralla, 70).


 No día de hoxe publícase no DOG a RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento SI449B) e que nas xornadas abordaremos este tema.

Xuntamos o programa das xornadas. Tamén contaremos cun servizo de atención a menores  baixo petición, para atender aos cativos e ás cativas entre 12 meses e 10 anos. Aínda quedan prazas vacantes polo que poden formalizar a inscrición ata o venres día 31 de maio.

A Secretaría Xeral da Igualdade estará a súa disposición para toda a información que requira, no enderezo electrónicoxornadas.igualdade@xunta.es e nos teléfonos 981 545360/ 981 545312. Achegámoslle o cartel e folleto informativo onde figura o programa e os datos do formulario de inscrición, que tamén se atopan dispoñibles na nosa páxina web  http://igualdade.xunta.es/              
DATOS PERSOAIS NAIS/PAIS/TITORAS/ES

APELIDOS: ________________________________________________________________________________
NOME: _________________________________________________    DNI: ____________________________
APELIDOS: ________________________________________________________________________________
NOME: _________________________________________________    DNI: ____________________________
ENDEREZO:  _______________________________________________________________________________
LOCALIDADE: _______________________________   C.P.: ___________   PROVINCIA: ____­­_______________
TELÉFONOS: _______________  / _______________   MAIL: _____________________________________­___
CENTRO EDUCATIVO:  _______________________________________________________________________
ANPA:  SI __       NON __      NOME DA ANPA______________________________________________________

DATOS DAS/OS MENORES QUE ACOMPAÑAN
NOME                                                                                APELIDOS                                                                         IDADE
_________________________________________________________________________________________

Por favor, indique se terá necesidade dalgún recurso ou servizo derivado da diversidade funcional (especificar cal)
_________________________________________________________________________________________
Servizo de atención a menores (de 12 meses a 10 anos) baixo petición indicando nome e idade das/os menores ao correo electrónico da secretaría das xornadas: xornadas.igualdade@xunta.gal
Observacións:
Capacidade limitada: admisión por rigorosa orde de inscrición. As solicitudes debidamente cubertas deberán remitirse por correo electrónico á secretaría das xornadas:
xornadas.igualdade@xunta.gal
Coas seguintes datas limite de inscrición : LUGO, data límite de inscrición 29/05/2019
OURENSE, data límite de inscrición 05/06/2019.
Nota: os datos subministrados nesta solicitude serán incorporados a unha base de datos existente na Secretaría Xeral da Igualdade para facer posible a realización de trámites organizativos e administrativos relacionados coa xornada.
Telfs. Contacto    981545360 / 981545312


⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩AVALIA. Avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso escolar 2018/19

O Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia dispón no artigo 12.7 que os centros docentes realizarán unha avaliación individualizada a todos os alumnos e alumnas ao rematar o terceiro curso de educación primaria. Dita avaliación realizarase os días 28 e 29 de Maio.


➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤➤


21 de maio de 2019.

ABERTO O PRAZO PARA A SOLICITUDE DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PARA 1º , 2º, 3º, e 4º de PRIMARIA

   ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

(A declaración da renda corresponde á do ano 2017, hai que sumar as casiñas 415+435)


🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻🔻FALADOIROS SOBRE A VIOLENCIA DE XÉNERO 2019

                     Programados polo Centro de Servizos Sociais de Becerreá.


                         CEIP SAN XOÁN .....23 de maio de 2019 dirixido ao alumnado.

                         CASA DA CULTURA DE BECERREÁ.... 8 de xuño de 2018 dirixido a toda a                                     poboación.


           Obxectivos Xerais:
 • -Incrementar o benestar social e a mellora da calidade de vida da poboación xeral.
 • - Mellorar a integración social.
 • - Reflexionar sobre a violencia.             Obxectivos específicos:
 • - Reflexionar sobre as diferencias no trato e a educación que nenos e nenas reciben en función do sexo.
 • -Analizar as diferentes imáxes e mensaxes que os medios de comunicación reproducen e transmiten en torno á imaxen do femenino e o masculino.
 • -Visibilizar a diversidade de concepcións en torno ó femenino e ó masculino nas diferentes xeneracións  épocas e na nosa realidade cercana.
 • - Elevar o nivel de conciencia da problemática da violencia machista.
 • - Fomentar a correcta interrelación entre homes e mulleres.
 • - Detectar, coñecer e clasificar os diferentes tipos de violencias exercida hacia as mulleres e as nenas, tanto a violencia directa como a violencia indirecta ou simbólica.
 • - Identificar a xeneralización da violencia contra as mujeres, nenas e adolescentes, a nivel global e local.
 • - Analizar los efectos que tienen los diferentes tipos de violencia sobre a vida das mulleres e nenas.
 • -Identificar a violencia hacia as mulleres e nenas como una flagrante violación de
 • los Derechos Humanos.
 • -Analizar os efectos da violencia de xénero na xuventud sobre as relacións de parella das e dos adolescentes.
 • -Reflexionar sobre a violencia de xénero que a juventud vive no seu contexto
 • local.
 • -Desmitificar ideas falsas sobre a Violencia de xénero en canto a estereotipos de agresores, clases sociales nas que se produce...
 • -Reflexionar e buscar fórmulas sobre cómo pasar á acción, previr e enfrentala violencia de xénero na xuventude.
 • -Analizar, detectar e previr cómo inflúen as novas tecnologías no fomento da violencia 2.0          


SELECCIÓN E NOMEAMENTO DE DIRECTORES/AS 2019

Representantes do Claustro e do Consello Escolar para a comisión de selección para o nomeamento da dirección en centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas  na Lei Orgánica 8/2013 de Educación,  segundo a orde do 14 de marzo de 2019 (DOG 1-4,  Apdo. 5º, 7).

CLAUSTRO DE PROFESORES.
Titulares:
             -Alejandra Doval Santos.
              - Isabel Taboada Losada.
Suplentes:
            - Lorena Abelleira Fernández
            - Rocío Vilar Arias.
CONSELLO ESCOLAR.
Titular:
-          Yolanda López Besteiro.
Suplente:

-          Teresa López Farelo.

EXPOSICIÓN EN SECRETARÍA DE PROXECTOS DE DIRECCIÓN PRESENTADOS.
Do 25 ao 9 de maio.
Horario de 10:00 a 14:00 horas.
Candidatos/as : Manuela Rodríguez Losada.

🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺🔺
Nota informativa da ANPA


AVISO

O 19 de marzo é festivo laboral segundo o calendario do ano 2019.
ADMISIÓN DE ALUMNADO


(Lei orgánica 2/2006 do 3 de maio)

Reserva de praza, ED550A : do 1 ao 15 de febreiro.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN, ED550B: do 1 ao 20 de marzoCANDIDATOS ELEXIDOS AO CONSELLO ESCOLAR 

PROFESORADO
MARTA BERNEDO ÁLVAREZ
ALEJANDRA DOVAL SANTOS
Mª MAR LÓPEZ DAFONTE


 PAIS/NAIS
MARÍA INMACULADA GARCÍA VEIGA
MARTA DÍAZ ESPINOSA
  PERSOAL NON DOCENTE
Mª ANTONIA DÍAZ BLANCO
 2ª Carta as familias: CONSELLO ESCOLAR 2018

ELECCIÓN DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS OU TITORES LEGAIS DO ALUMNADO AO CONSELLO ESCOLAR

De acordo coa convocatoria do día 8 de outubro de 2018, o próximo día 26 de novembro , luns, en horario de 9:30 horas a 10:30 horas e de 15:30 horas a 17:00 horas, celébrase neste centro a votación para representantes dos país, nais ou representantes legais do alumnado no Consello Escolar do colexio. Para participar na referida votación, tal como se sinalaba na citada convocatoria, procederase da seguinte forma:

               1º Quen pode votar.
Teñen dereito a votar todos os país, nais ou representantes legais do alumnado matriculado no centro que figure no Censo que ao efecto aprobou a Xunta Electoral e tras a súa exposición pública regulamentaria. Tal dereito corresponde indistintamente ao pai e a nai, podendo votar ambos os dous.

               2º Modo de emitir o voto.
   a)    O voto será directo, secreto e non delegable.
  b)  Os modelos de papeletas e sobres da votación serán obrigatoriamente, os previamente fixados pola Xunta Electoral do Centro.
  c)     Nas papeletas figurarán os nomes dos candidatos, por orde alfabético de apelidos, e cada elector deberá marcar cunha cruz un máximo de dous nomes dos candidatos, debendo acreditar a súa personalidade no momento de votar, mediante DNI ou similar.
  d)    Finalizada a votación procederase ao escrutinio dos votos, que será público e, unha vez realizado, levantarase a correspondente acta.

A dirección deste centro anima a todos os país, nais e titores legais do alumnado a participar na votación do día 26, como unha forma máis de colaboración na organización do centro, a fin de conseguir a máxima representatividade no Consello Escolar.
     ELECCIÓNS: CONSELLO ESCOLAR

1ª CARTA ÁS FAMILIAS.

        Estimados membros da COMUNIDADE EDUCATIVA:

Ao longo deste mes de novembro, os centros educativos de Galicia, van desenvolver o proceso de elección aos CONSELLOS ESCOLARES.

O proceso está organizado en cada centro pola xunta electoral que se constituirá o 5 de novembro.

As votacións realizaranse o luns día 26 de novembro entre as 9:30 a 10:30 e as 15:30 ás 17:00 horas.

As candidaturas poderán presentarse entre os días 7 e 14 de novembro.

O Consello Escolar permite a participación dos diferentes estamentos nas decisión que afecten aos aspectos máis relevantes do centro como son:

          -planificación de actividades anuais,
          -elección de dirección,
          -admisión de alumnado, medidas para facilitar a convivencia e,
          -todos aqueles aspectos que contribúan a unha mellor calidade educativa.

     A dirección do centro anímavos a participar, presentando candidaturas e votando na data sinalada a tal fin, porque estamos convencidos de que a calidade educativa só se potencia se todos PARTICIPAMOS na xestión dos centros.
Con este recordatorio e “ÁNIMO Á PARTICIPACIÓN” , reciban un cordial saúdo.


Os días festivos locais serán o 14 de setembro e o 4 de febreiro.Libros de texto para o curso 2018/19. CEIP SAN XOÁN.

Enderezo:  R/ Castelo s/nº
Concello:  Becerreá

Provincia:  Lugo

Correo electrónico: ceip.sanxoan@edu.xunta.es
Teléfono:  982  828162

Fax: 982828166
Curso e etapa
Área
Materia Ámbito
Módulo
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edic.
4ºINFANTIL
INGLÉS

AMANDA & FRIENDS 1 Student's pack
RICHMOND
978-84-668-2925-0INGLÉS


5ºINFANTIL

INGLÉS
FRIEND-LY    4 años. EDEBE


AMANDA & FRIENDS 2
ED. RICHMOND
978-84-683-3222-2
978-84-683-3223-9
978-84-683-3224-6


978-84-668-2927-4


INGLÉS
6ºINFANTIL
INGLÉS
RETOS 5 anos Ed. Infantil. Anaya(2º e 3º trim.)


AMANDA & FRIENDS 3
ED. RICHMOND

978-84-698-3077-2
978-84-698-3078-9978-84-668-2970-0

GALEGO


INGLÉS1º EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMARIA
LENGUA
1PRI LENGUA Primeros Pasos PAUTA SHContigo ML
Santillana
978-84-680-4741-6
CASTELÁ
LINGUA
1PRI LINGUA+ Tarefas e destrezas comunicativas. Obradoiro Santillana
978-84-9972-931-2
GALEGO
MATEMÁTICAS
1PRI MATEMATICAS SHContigo Mochila Ligera. . Santillana
978-84-141-1110-9
CASTELÁ
C. SOCIAIS.
1PRI CC SOCIAIS Saber Facer Contigo.
 Obradoiro Santillana.
978-84-9185-035-9
GALEGO
C. NATURAIS

1PRI CC NATURAIS Saber Facer Contigo
. Obradoiro Santillana
978-84-9185-037-3
GALEGO
LECTURAS
1PRI LECTURAS ¡PON, PON! ¿QUIEN VIVE AHI?.
 Santillana
978-84-680-4297-8
CASTELÁ
RELIGIÓN
1PRI RELIGIÓN.  Serie Manantial.Santillana 2015
978-84-680-3262-7
CASTELÁ
INGLÉS
GO! 1 STUDENT'S PACK (Richmond)
GO! 1 ACTIVITY PACK (Richmond)
978-84-668-2920-5
978-84-668-2960-1
INGLÉS

2º EDUCACIÓN PRIMARIAPRIMARIA
LENGUA

2PRI LENGUA SHContigo Mochila Ligera
Santillana
978-84-680-4746-1
CASTELÁ
LINGUA
2PRI LINGUA+ Tarefas e destrezas comunicativas
Obradoiro-Santillana
978-84-9972-776-9
GALEGO
MATEMÁTICAS
2PRI MATEMATICAS SHContigo Mochila Ligera
Santillana
978-84-680-4747-8
CASTELÁ
C. NATURAIS.
2PRI CC NATURAIS Saber Facer Contigo
Obradoiro-Santillana
978-84-9185-036-6
GALEGO
C. SOCIAIS
2PRI CC SOCIAIS Saber Facer Contigo
Obradoiro- Santillana
978-84-9185-033-5
GALEGO
LECTURAS
2PRI LECTURAS ¡PON, PON! ¿QUIEN ES?
Santillana
978-84-680-4296-1
CASTELÁ
RELIGIÓN
2PRI RELIGIÓN.  Serie Manantial.Santillana 2015
978-84-680-2954-2
CASTELÁ
INGLÉS
GO! 2 STUDENT'S PACK (Richmond)
GO! 2 ACTIVITY PACK (Richmond)
978-84-668-2624-2
978-84-668-2594-8
INGLÉS

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

PRIMA
LENGUA
3 PRI. LENGUA CASTELLANA. SABER HACER . Santillana. 2014
978-84-680-1196-7
CASTELÁ
LINGUA
. 3 PRI LINGUA.. SABER FACER. Obradoiro
 Santillana, 2014
978-84-9972-249-8
GALEGO
MATEMÁTICAS
3 PRI MATEMATICAS CAST. SABER HACER.
Santillana  . 2014
978-84-680-1286-5
CASTELÁ
C. SOCIAIS
CIENCIAS SOCIAIS SABER FACER  .
Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-260-3
GALEGO
C. NATURAIS
CIENCIAS DA NATUREZA SABER FACER.
Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-258-0
GALEGO
INGLÉS
BEEP3- STUDENT´BOOK PACK. RICHMOND. PRIMARY.
BEEP 3 ACTIVITY BOOOK PACK
978-84-668-1010-4
978-84-668-1011-1
INGLÉS4º EDUCACIÓN PRIMARIAPRIMA
LENGUA
4PRI LENGUA Saber Hacer.
Santillana. 2015
978-84-680-2956-6
CASTELÁ
LINGUA
4PRI LINGUA. Saber Facer. 2015
978-84-9972-616-8
GALEGO
MATEMÁTICAS
4PRI MATEMÁTICAS Saber Hacer.
 Santillana. 2015
978-84-830-5609-7
CASTELÁ.
CC. NATURAIS
4PRI CIENCIAS NATURAIS. Saber Facer.
Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-638-0
GALEGO.
CC. SOCIAIS
4PRI CIENCIAS SOCIAIS. Saber facer.
 Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-425-6
GALEGO.
INGLÉS
WONDER 4 Student´s pack. Susan H. Kateherine Scott. 2014
WONDER 4 Activity pack 2014
978-84-668-1797-4
978-84-668-2016-5
INGLÉS5º EDUCACIÓN PRIMARIA5º PRIMA

PROXECTO E-DIXGAL6º EDUCACIÓN PRIMARIA6º PRIMA
LENGUA
6 PRI LENG.CASTELLANA SABER HACER.
Santillana 2015
978-84-680-1511-8
CASTELÁ
LINGUA
6 PRI LINGUA GALEGA. SABER FACER.
Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-218-4
GALEGO
MATEMÁTICAS
6 PRI MATEMÁTICAS. SABER HACER
 Santillana. 2015
978-84-680-1518-7
CASTELÁ
CIEN. SOCIAIS
6 PRI CIENCIAS SOCIAIS. SABER FACER
 Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-611-3
GALEGO
CIEN.NATURAI
6 PRI CIENCIAS NATURAIS. SABER FACER
Obradoiro Santillana. 2015
978-84-9972-732-5
GALEGO
INGLÉS
WONDER 6 Student´s pack. Susan H. Kateherine Scott. 2014
WONDER 1 Activity pack 2014
978-84-668-1799-8
978-84-668-2018-9
INGLÉS
REUNIÓN

 DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO DE 4º DE EDUCACIÓN INFANTIL, MATRICULADO PARA O CURSO 2018/2019

MÉRCORES, 27 DE XUÑO ÁS 11 DA MAÑÁ


ALUMNOS DE PRIMARIA PARA O CURSO 2018/2019.

PÓDENSE RECOLLER OS CHEQUES DE MATERIAL E DE AXUDAS LIBROS. OS QUE NON PASEN A BUSCALOS EN XUÑO, PODERÁN RECOLLELOS NA PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO.

OS ALUMNOS DE 6º QUE PASAN A SECUNDARIA

 PODEN RECOLLER OS HISTORIAIS ACADÉMICOS NO CENTRO.🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌🚌

CONVOCATORIA DE REUNIÓN COS PAIS E NAIS DE 4º, 5º E 6º DE PRIMARIA.

ASUNTO: Viaxe fin de curso a Cantabria.

O luns, día 23 de abril ás 17:00 teremos unha reuión cos pais dos alumnos que vaian a participar nesta viaxe.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                     

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRICULACIÓN DO ALUMNADO PARA O CURSO 2018-2019

PRAZO DE ADMISIÓN : 1  a 20  de marzo.

 FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA : 20 a 30 de xuño

...............................................................................................................................................................

CURSO DE URXENCIAS SANITARIAS PARA FAMILIAS.
A Consellería ofrece ás familias a posibilidade de asistir a unha formación de 9 horas sobre atención a urxencias sanitarias, que será impartida por persoal do 061.
Esta formación  desenvolverase no CFR de Lugo (Rúa Yáñez Rebolo, 31 ) os días 4, 10  e 13 de abril en horario de 16:30 a 19:30.
Para facer a inscrición hai que chamar ao teléfono do CFR de Lugo 982/251068 ata o día 20 de marzo. A selección dos participantes farase por orde de recepción das solicitudes ata cubrir 20 prazas.
Datas programadas para as  reunións cos pais. Se houbese algún cambio comunicarase con antelación. Grazas.

Xa están dispoñibles os seguintes documentos:

 • PEC (Proxecto Educativo de Centro)
 • Plan de Convivencia

Ningún comentario:

Publicar un comentario