martes, 24 de setembro de 2019

Día Europeo das Linguas


Os 47 estados membros do Consello de Europa animan a máis de 800 millóns de europeos e europeas a aprenderen máis linguas a calquera idade, dentro e fóra da escola. 
Convencido de que a diversidade lingüística é unha ferramenta para lograr unha maior comprensión intercultural e un elemento clave na rica herdanza cultural do noso continente, o Consello de Europa promove o plurilingüismo en toda Europa. 
Celebremos a diversidade políglota

Celebra con nós o día Europeo das linguas!