sábado, 1 de xuño de 2019

Día mundial do Medio Ambiente

Co "día mundial do ambiente", a organización de Nacións Unidas procura sensibilizar a opinión mundial en relación a temas ambientais, intensificando a atención e a acción política e co obxectivo principal de darlle un contexto humano, motivando ás persoas para que se transformen en axentes activos do desenvolvemento sostible e equitativo; promover o papel fundamental das comunidade no cambio de actitude cara a temas ambientais, e fomentar a cooperación, pois esta garantirá que tódalas nacións e persoas gocen dun futuro máis prospero e seguro.

http://www.sargantana.info/juega/_game.swf

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1327923458/contido/aprender_jugando/juegos/aire-agua.swf


Ningún comentario:

Publicar un comentario